JAK NA BEZPEČNOU DOPRAVU DO ŠKOL?

02. 04. 2023
Autor: Jan Tichý

JAK NA BEZPEČNOU DOPRAVU DO ŠKOL?

Dopravní výchova dětí je povinná na každé základní škole. Ale bezpečnost školáků na cestě do školy či jejich bezpečí v bezprostředním okolí školy je stejně důležitá a je třeba se jí systematicky začít věnovat. 

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Vzdělávacím institutem pro Moravu VIM připravila projekt zaměřený na bezpečnost dopravy dětí do školy a dopravy v okolí škol. V rámci něj jsme oslovili základní školy v Jihomoravském kraji s prosbou o vyplnění dotazníku ke zjištění toho, jaká témata jsou pro školy a jejich žáky nejdůležitější a nejvíce je řeší.   

Z výsledků dotazníku vyplývá, že školy se obávají zejména parkování v okolí škol, bezpečnosti silničního provozu a rizika nehod s účastí dětí. Zároveň se v celém kraji nenašla škola, která by žádné otázky spojené s dopravou neřešila. 

Bezpečnost dopravy do škol není novým tématem ani projektem. Mnohá města v Evropě ho aktivně a úspěšně řeší. V Česku má dobrou zkušenost například Praha. A i přesto, že otázka bezpečnosti dopravy je nejpalčivější právě ve velkých městech, neméně důležitá je i pro menší města a obce v regionu. Z tohoto důvodu chceme v JINAG projekt rozšířit dále. 

Klíčovým aspektem další práce bude využití participativních technik ke sběru informací ze škol. Namísto pouhého zjišťování názorů budou v průzkumech použity aktivity, které školy zapojí a povzbudí je, aby se podělily o své zkušenosti a obavy. Tento přístup se stále ukazuje jako velmi účinný při získávání cenných poznatků o problémech, kterým nejen školy čelí, pokud jde o zajištění bezpečnosti. Spolu s vedením škol se tak do plánovacího procesu zapojí i rodiče, děti samotné, vedení obce, správci komunikací a policie.  

“Jsme přesvědčeni, že zapojení škol do procesu průzkumu a přípravy opatření je klíčové pro hlubší pochopení dané problematiky," uvádí Jan Tichý, specialista pro mobilitu JINAG. "Díky využití participačních technik jsme získali skutečný přehled o tématech, která školy řeší a o tom, jak jsou závažná. To nám umožní zaměřit se na skutečně kritické problémy a pomoci je efektivně zlepšit. V současné době probíhá výběr pilotní školy v regionu.“ 

Právě výběr pilotní školy je náročným úkolem. Zájem o téma bezpečnosti projevilo v celém kraji téměř 150 základních škol, z toho asi třetina se přihlásila k aktivní účasti na pilotním projektu. Zájem je větší než aktuální kapacity naší agentury. Spolu s pilotní školou tak projdeme celým procesem od analýzy problematiky až po realizaci konkrétních opatření. Ostatní školy však nezůstanou bez odezvy. “Pro všechny školy, které nebudou součástí vybraného pilotního projektu, připravujeme vzdělávací program zaměřený na přenos znalostí a zkušeností. Všem zájemcům nabídneme účast na kulatých stolech, workshopech a seminářích, které jim pomohou se na problematice dále podílet,” dodává Jan Tichý. 

Úvodní průzkum projektu zdůrazňuje význam trvalého úsilí o zajištění bezpečnosti a udržitelnosti dětí na cestě do školy. Společnou prací mohou školy, rodiče a komunity vyvinout účinné strategie pro řešení rizik, kterým děti čelí, a vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny.  

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies