Projekt PLUS Change: Revoluce v Hospodaření s Půdou pro Udržitelnost a Klimatickou Ochranu

  • Životní prostředí

Půda - to je základ našeho života. Bez ní by nebylo potravin, bydlení ani mnoha průmyslových odvětví. Avšak způsob, jakým dnes hospodaříme s půdou, je v mnoha ohledech neudržitelný a má devastující dopad na životní prostředí a klima. Projekt PLUS Change vychází z poznání, že je nezbytné změnit náš přístup k půdě a přehodnotit, jak s ní nakládáme. 

Projekt PLUS Change: Revoluce v Hospodaření s Půdou pro Udržitelnost a Klimatickou Ochranu Projekt PLUS Change: Revoluce v Hospodaření s Půdou pro Udržitelnost a Klimatickou Ochranu

Proč?

Mezinárodní projekt PLUS Change podpořený z Horizont Evropa vychází z nepopiratelné potřeby změnit způsob, jakým nakládáme s naším nejcennějším přírodním zdrojem - půdou. Je na čase přehodnotit naše rozhodovací procesy a přistupovat k hospodaření s půdou s ohledem na budoucnost naší planety a prosperity společnosti.

 

Co?

Prvním krokem k udržitelnému hospodaření s půdou je změna chování občanů. Projekt PLUS Change se snaží osvětlovat veřejnost o důležitosti udržitelného využívání půdy a motivovat jednotlivce ke zvážení svého dopadu na ni. Osvětové kampaně, workshopy a moderní online vzdělávací platformy budou k dispozici, aby informovaly a inspirativně působily na širokou veřejnost. Transformace způsobu hospodaření s půdou je dalším klíčovým prvkem projektu. Spolupracujeme s vlastníky a správci půdy, abychom podpořili praktiky, které minimalizují negativní dopady na půdu.  Naše cíle zahrnují podporu ekologických subvencí, regulace ohledně chemických hnojiv a pesticidů a podporu pro obnovu půdního fondu. Důležitým aspektem projektu je dosažení rovnováhy mezi společenskými potřebami měst, obcí a regionů a naplněním cílů národní politiky a politiky EU. Vytvoříme platformu pro dialog a spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami, abychom našli kompromisy, které budou prospěšné pro všechny. Nemůžeme zapomínat na současné změny klimatu. Projekt PLUS Change aktivně přispívá k boji proti nim tím, že propaguje udržitelné praktiky, které snižují emise skleníkových plynů a zvyšují odolnost půdy vůči klimatickým změnám. Pomáháme vytvářet strategie a implementovat technologie, které snižují náš ekologický otisk.

 

Jak?

Pomocí modelování využití půdy a participativních scénářů budeme zkoumat budoucí systémy využití půdy, které přinášejí sociální a klimatické výhody a výhody pro biologickou rozmanitost. Jejich součástí budou hmatové metody založené na umění, které zapojí občany z různých oblastí naší praxe do zobrazování alternativních způsobů využití půdy a potřeb. S využitím řady vážných her a deliberativních přístupů budeme zkoumat, jak může změna chování a politik vytvořit cesty k dosažení udržitelných systémů využívání půdy. Využíváme řadu přístupů sociální psychologie, sociologie a transformačního výzkumu k vyzkoušení přístupů, které mohou podpořit změny chování a rozhodování směrem k udržitelnosti. 

Co to znamená pro lidi?

V rámci projektu vznikne soubor nástrojů pro plánování s modelovacími nástroji a metodami zapojení plánovacích orgánů. Uživatelé této sady nástrojů by měli být schopni prozkoumat budoucí možnosti využití území a určit klíčové změny, které lze provést k dosažení přínosů pro celou společnost, biologickou rozmanitost a klima. K dispozici budou cestovní mapy k udržitelnému využívání půdy. Metody zapojení budou představovat klíčové přístupy pro stimulaci změn chování a rozhodování na různých úrovních rozhodování a budou doplněny jasnými pokyny pro jejich etické využití. Budeme také vytvářet politická doporučení na národní úrovni a na úrovni EU, která budou podpořena semináři pro tvůrce politik. Budeme mít uměleckou výstavu PLUS Change, která zapojí široké spektrum publika do diskusí o využívání půdy a udržitelnosti.

 

 

Název projektu

PLUS Change: Planning Land Use Strategies for meeting climate, biodiversity and social goals in a Changing world

Poskytovatel dotace

Horizon Europe

Koordinátor projektu

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Partneři Projektu

Na projektu se podílí 23 partnerů z celé EU, Velké Británie a Švýcarska, včetně výzkumných ústavů, univerzit, malých a středních podniků, plánovacích orgánů a agentur pro regionální rozvoj

Období realizace

1. 6. 2023 - 1. 6. 2027

Aktuální progres

Brzy se dozvíte víc!

Za projekt zodpovídá

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies