Participace jako životní styl

 • Participace

Jak efektivně propojit úředníky, organizace a občany, kteří mají co říct k připravovaným obecním či krajským projektům? Jak zlepšit život v obci a spolupracovat s jejími obyvateli? Jak připravit strategický dokument a zohlednit připomínky a nápady veřejnosti. PARTICIPATIVNĚ!

Participace jako životní styl Participace jako životní styl

Proč?

Plánované projekty, např. krajská dotační výzva, revitalizace městského parku či obnova náměstí často nezohledňují názory a zkušenosti občanů, obcí a měst, tedy jejich uživatelů. Často se rozhoduje „o nich bez nich“, což jednak ovlivňuje kvalitu výsledku, lidem se takový projekt nelíbí, a jednak snižuje důvěru ve volené představitele.

Co?

Pomáháme vytvářet efektivní systém, který staví na spolupráci zacílené na dohodu – participaci. Vedeme k maximálnímu využití místních znalostí a jeho efektivnímu propojení s otevřeným občanstvím a otevřeným vládnutím.

Jak?

Podporujeme samosprávy a odbory na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v participativním plánování. Vysvětlujeme výhody spolupráce s občany, pomáháme v nastavení celého participativního procesu – od definice cílů, přes výběr vhodných metod a aktivit, až po jejich realizaci, práci se zjištěnými výstupy, až po hodnocení celého procesu.

Co to znamená pro lidi?

Participativní přístup je férový a transparentní proces. Staví na přímém a aktivním zapojení občanů do rozhodování o věcech, které se jich přímo týkají. Posiluje důvěru v demokratický systém tím, že každý občan se může stát rovnocenným partnerem veřejného představitele a usednout s ním k jednomu diskusnímu stolu.

 

PARTICIPAČNÍ DESATERO  

 1. Základním předpokladem participace je spolupráce a dialog.
 2. Participace podporuje respekt mezi veřejností a veřejnou správou.
 3. Veřejnost má podíl na rozhodnutích, které se jich týkají.
 4. Participace je inkluzivní – do procesu jsou přizvaní všichni, na které má rozhodnutí vliv.
 5. Cíle a pravidla participativního procesu jsou jasně stanovené a závazné.
 6. V průběhu participace dostanou prostor k vyjádření všechny zúčastněné strany.
 7. Informace jsou poskytovány tak, aby účastníci mohli smysluplně participovat.
 8. Názory a potřeby zúčastněných jsou zohledněny v konečném rozhodování.
 9. Důvody nezařazení názorů do konečného rozhodnutí jsou účastníkům dostatečně vysvětleny.
 10. Participace je přirozenou součástí fungování veřejné správy.

Za projekt zodpovídá

Dagmar
Peřinová

vedoucí týmu participace

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies