Komunitní energetika Líchy

  • Energetika

Město Židlochovice se pyšní aktivním místním zastupitelstvem, které se snaží prosadit udržitelná řešení. Tato snaha zahrnuje novou železniční trať, inovativní nakládání s odpady a závazek snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 v souladu s cíli EU. Město se také připojilo k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku a v srpnu 2022 schválilo SECAP (akční plán pro udržitelnou energii a klima).

Komunitní energetika Líchy
Komunitní energetika Líchy

Proč?

Významným klíčem k úsporám CO2 je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a ideální by bylo vytvoření energetického společenství, které by umožňovalo sdílet elektřinu vyrobenou vlastními silami. Bohužel v současné době neexistuje v České republice žádná konkrétní metodika pro vytvoření energetického společenství a příslušné legislativní rámce se teprve utvářejí. Z tohoto důvodu vzniká pilotní projekt v Židlochovicích. 

 

Co?

V severní části města vzniká nová rezidenční pozitivně energeticky/uhlíkově neutrální čtvrť Chytré Líchy, která je společným projektem města a soukromého investora. Tento projekt je prvním svého druhu v České republice a má sloužit jako modelový příklad praxe udržitelného plánování bydlení. Čtvrť se bude rozkládat na ploše přibližně 34 000 m2 a bude zahrnovat 80-110 bytových jednotek v rodinných a vícebytových domech. Cílem čtvrti je dosáhnout kladné energetické bilance a uhlíkové neutrality a navrhovaná opatření zahrnují minimalizaci spotřeby energie, zamezení emisí CO2, optimalizaci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, úsporu vody a vytvoření čtvrti bez automobilů.

Jak?

Studie proveditelnosti zpracuje agentura JINAG a má za cíl připravit a posoudit komplexní komunitní energetickou koncepci v nové čtvrti Chytré Líchy a umožnit zapojení prozumentů (občanů, veřejné správy, malých a středních podniků). Společně s městem Židlochovice a dalšími partnery bude JINAG pracovat na vytvoření komunitní energetické sítě, která umožní občanům a místním podnikům sdílet energii a vytvářet udržitelné zdroje energie.

Projekt Chytré Líchy je velkým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti a může sloužit jako inspirace pro další obce a města v České republice. 

Co to znamená pro lidi?

Vytvoření komunitní energetické sítě a podpora udržitelných zdrojů energie jsou klíčovými faktory při snižování emisí skleníkových plynů a boji proti klimatické změně. Město Židlochovice se tak stává vůdcem v oblasti udržitelnosti a může sloužit jako příklad pro ostatní města a obce. Pokud se podobné projekty rozšíří do dalších částí České republiky, může to mít pozitivní dopad na celou zemi a pomoci snížit emise skleníkových plynů a zlepšit kvalitu života lidí.

 

 

Aktuální progres

  


 

Název projektu

Studie proveditelnosti: Komunitní energetika ve městě Židlochovice, Česká republika / Feasibility study: Community energy in the City of Židlochovice, Czech Republic

Poskytovatel dotace

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (www.dbu.de)

Koordinátor projektu

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG 

Období realizace

1. 1. 2023 - 30. 6. 2023

Za projekt zodpovídá

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies