Klimatický akční plán Jihomoravského kraje

  • Životní prostředí

Život v České republice se v důsledku změny klimatu mění – a v Jihomoravském kraji výrazněji než jinde. Jihomoravský kraj se proto rozhodl této výzvě aktivně čelit, a proto od loňského prosince zpracovává Klimatický akční plán (KAP) na období let 2025 až 2050. V JINAG jsme proto byli Radou Jihomoravského kraje pověřeni zajišťovat zpracování tohoto plánu.

Klimatický akční plán Jihomoravského kraje Klimatický akční plán Jihomoravského kraje

Proč?

To, že jižní Moravu sužují různé negativní přírodní jevy, může zachytit i běžný občan. Nárůst průměrné teploty, dlouhodobé sucho, vlny veder, masivní eroze půdy nebo extrémní klimatické jevy, jako jsou přívalové deště a silný vítr, negativně ovlivňuje nejen obyvatele, ale i zdejší přírodu a hospodářství.

Co?

Cílem plánu je snížit emise skleníkových plynů, zvýšit energetickou soběstačnost a posílit schopnost kraje adaptovat se na nové podmínky.

Jak?

Zpracováváme plán, který pomůže realizovat mitigační a adaptační opatření pomocí stanoveného společného rámce. Ten se bude opírat o reálná data, místní podmínky a vytyčování regionálních priorit. Budeme spolupracovat s odborníky znalými regionálního kontextu a do dění zapojíme veřejné a soukromé stakeholdery. Závěry ze setkání budou sloužit jako podklad pro vytvoření projektu do SIP. 

Co to znamená pro lidi?

Klimatický akční plán bude obsahovat opatření, které vedou ke zmírnění dopadu lidské činností na klima a ke zlepšení odolnosti vůči dopadům klimatických změn na životní prostředí a kvalitu života obyvatel Jihomoravského kraje.

Aktuální progres

Momentálně probíhá již třetí a čtvrté setkání se stakeholdery.

Název projektu Klimatický akční plán (KAP)
Financování projektu Jihomoravský kraj, LIFE Technická asistence
Koordinátor projektu JINAG
Období realizace 12/2023-09/2024

 

 

Za projekt zodpovídá

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies