Hledáme inovační projekty

02. 08. 2023
Autor: Petra Balga

Hledáme inovační projekty

Plánujete strategický projekt s inovačním potenciálem se zaměřením na klimatickou změnu, energetiku, mobilitu, sociální a zdravotní služby? Jste veřejný subjekt z JMK a má Váš projekt dopad do JMK? Neváhejte požádat o dotaci na přípravu projektu! Výzva Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III - Asistence - Podpora místních samospráv a jimi zřizovaných organizací je tu přesně pro Vás.

Jihomoravský kraj ve spolupráci s agenturou JINAG podporují inovace ve veřejné správě. Veškeré podmínky Výzvy jsou dostupné na tomto odkaze.

Cíl výzvy

Cílem výzvy je posílení kapacit regionu pro implementaci Regionální inovační strategie JMK. Záměrem je akcelerovat rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovačního podnikání ve spolupráci s veřejnou správou. Výzva podporuje přípravu strategických projektů.

Jaké projekty hledáme

Projekty ambiciózní, které mají vysokou ambici, jsou schopné svými dopady v regionu způsobit významnou kvalitativní změnu, vyžadují náročnou přípravu a koordinaci. Projekty musí reagovat na globální výzvy, celospolečenské změny, konkrétně pak v oblastech udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu, digitalizace veřejných služeb, stárnutí a zdraví obyvatel. Za výhodu je považována mezinárodní dimenze projektů a rozvoje partnerské spolupráce napříč sektory.

Předpokládá se, že půjde především o projekty, které posílí schopnost veřejné správy aplikovat nová řešení ve veřejném prostoru a reagovat na globální výzvy např. v oblasti energetiky, mobility, využití odpadů, adaptačních opatření na klimatickou změnu, digitalizaci procesů, modernizaci sociálních a zdravotních služeb ve vazbě na demografický vývoj, iniciativu New European Bauhaus. Preferované jsou projekty inovativní či pilotní povahy (tj. jdoucí nad rámec řešení dosud běžně používaných v regionu) s možností jejich replikace v jiných místech v Jihomoravském kraji. Může se jednat např. o přípravné projekty do programu LIFE, Interreg, Horizont Europe nebo do některých významnějších národních výzev TA ČR, MMR, MŽP, MPSV či MPO. Projekty musí mít pozitivní dopad na život občanů v JMK a současně směřovat ke klimatické odolnosti a neutralitě, zlepšení veřejných služeb díky digitalizaci a projekty směřující ke zlepšení připravenosti společnosti na demografické stárnutí a udržitelnost a zkvalitnění zdravotnických služeb a péče. Projekty otevírají příležitost pro vznik strategických partnerství napříč sektory (např. s inovativními firmami, výzkumnými organizacemi, neziskovými organizacemi).

Kdo může žádat

a) obec, která se nachází na území Jihomoravského kraje,

b) dobrovolný svazek obcí který je registrován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje,

c) místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.

d) příspěvkové organizace zřizovaná krajem, územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí v územním obvodu Jihomoravského kraje,

e) jiná právnická osoba zřízená obcí, krajem, svazkem či MAS

Další informace

Místo realizace projektu: veškeré aktivity projektu musí mít dopad na území Jihomoravského kraje.

Zahájení příjmu žádostí: 21. 8. 2023 od 10 hod. v listinné a elektronické verzi

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 ve 13 hod. v listinné a elektronické verzi

Zahájení projektu od: 1. 1. 2023

Ukončení projektu do: 30. 4. 2025

Délka realizace projektu: 3 – 15 měsíců

Celková finanční alokace pro výzvu: 6 000 000 Kč

Maximální částka na jeden projekt: 1 200 000 Kč

Minimální částka pro jeden projekt: 250 000 Kč

Spolufinancování: 80 %

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies