Do přípravy Klimatického akčního plánu se zapojili stakeholdeři z veřejné a podnikatelské sféry

12. 03. 2024
Autor: Alena Knotková - tisková mluvčí Jihomoravského kraje

Do přípravy Klimatického akčního plánu se zapojili stakeholdeři z veřejné a podnikatelské sféry

Brno, 8.3.2024

Přípravy Klimatického akčního plánu Jihomoravského kraje (KAP), který má přinést konkrétní opatření pro vypořádání se s klimatickými změnami, jsou v plném proudu. V tomto týdnu se uskutečnila dvě pracovní jednání se stakeholdery z veřejné a podnikatelské oblasti. Ti představili lokální problémy a potřeby. KAP na období 2025 – 2050, který zastřešuje inovační agentura JINAG, by měl být hotový do září tohoto roku.Na tvorbě plánu se nyní podílí pracovní skupiny Energetika, Adaptace - krajina, Adaptace - sídla, Doprava a Implementace. Jako průřezové téma se zpracovává cirkulární ekonomika. Do jednotlivých skupin jsou zapojeni zástupci univerzit, výzkumných institucí, klíčových úřadů veřejné správy a další odborníci. V první fázi proběhla analýza dat od Českého statistického úřadu a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.

Klimatický plán bude obsahovat opatření a konkrétní úkoly ke snížení emisí, zvýšení energetické soběstačnosti a posílení schopnosti kraje adaptovat se na klimatické změny, termíny jejich plnění a zdroje financování.

Cílem setkání bylo dozvědět se, jaké výzvy řeší účastníci v souvislosti s měnícím se klimatem a jakou budoucnost by si přáli pro své podnikání, práci a život. Jejich potřeby, zkušenosti i vize budoucnosti budou sloužit jako podklad pro další práci zpracovatelů klimatického akčního plánu.

„Jsem rád, že náš kraj bude prvním v České republice, který bude mít takto komplexní plán k dispozici. Je skvělé vidět, jak se do jeho přípravy aktivně zapojují klíčoví hráči z veřejného i soukromého sektoru - starostové měst a obcí, velcí zaměstnavatelé, inovativní firmy, univerzity a další instituce, občanské iniciativy i neziskové organizace. Jejich zkušenosti, vize jsou pro tvorbu tohoto zásadního dokumentu nepostradatelné,“ zmiňuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

 „Všichni aktéři setkání řeší velmi podobné výzvy, které spolu úzce souvisejí. Například vysoké školy řeší strategie udržitelnosti, starostové měst a obcí volají po úsporách energií a velké firmy se chystají na naplňování cílů ESG. Proto se zcela přirozeně nabízí vzájemné propojení těchto sektorů a sdílení příkladů dobré praxe,” říká ředitel agentury JINAG Patrik Reichl.

„Klimatický akční plán nemá být jen další strategií, která se obyvatel kraje moc netýká. Bude hledat odpovědi na důležité otázky: jakou energií je nejlepší topit, kolik vody bude v budoucnu ve studních, jestli bude možné ve městech a obcích přežít letní vedra. Jihomoravský kraj má nelehkou výchozí pozici - patří k nejteplejším a nejsušším částem České republiky. Zároveň má obrovský potenciál pro hledání inovativních a smysluplných řešení - koncentrace vysokých škol, výzkumných institucí, inovačních firem je na jižní Moravě naprosto výjimečná,“ vysvětluje Magdaléna Maceková, koordinátorka expertní skupiny zaměřené na adaptaci sídel. „Kraj bude díky tomuto plánu vědět, jak podpořit obce, firmy, školy a další, aby se podíleli na řešení,“ dodává.

„Denně cítím, jak změna klimatu negativně ovlivňuje náš kraj. Byl jsem proto příjemně překvapený, kolik lidí, firem a institucí má energii s tím něco dělat. Tato akce mi dodala důvěru, že se silnou vizí budeme mít dostatek kapacit a odhodlání udělat z kraje příjemnější místo k životu pro všechny, změně klimatu navzdory. Jako region se silným inovačním i lidským potenciálem k tomu máme nejlepší předpoklady,” uvádí v reakci na setkání Jan Labohý, výkonný ředitel společnosti World from Space. Tato firma se specializuje na tvorbu aplikací založených na satelitních datech, zejména z programu Copernicus. Její pracovníci analyzují data v různých oblastech, jako je například zemědělství, kvalita ovzduší, životní prostředí nebo městská oblast.

Jihomoravský kraj je jedním z regionů Česka, který je nejvíce ovlivněn dopady klimatické změny. Ceny energií, sucho, vlny veder, nebo přívalové deště se dotýkají bez nadsázky každého obyvatele kraje. Ovlivní zemědělské hospodaření, podnikání, zdraví, školství a mnoho dalších součástí každodenního života všech.

Opatření zohledněná v klimatickém akčním plánu na základě požadavků jednotlivých aktérů by také měla pomoct stabilizovat ceny energií, které jsou v současné chvíli závislé na dostupnosti fosilních paliv a nestabilní ceně emisních povolenek. Jihomoravský kraj má vysoký potenciál v obnovitelných zdrojích, jejichž využití zvýší energetickou nezávislost a také zajistí dostatečný podíl zelené energie na trhu.

Viz tisková zpráva JMK – https://www.jmk.cz/content/29199

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies